Hårdvarugaranti för
AlkoLarm

Hej! Vad kul att du hittat hit.

AlkoLarm är ett revolutionerande digitaliseringspaket för din alkomätare. Med AlkoLarm underrättas du om positiva utandningsprov ögonblickligen, och kan se var fordonet befinner sig när ett positivt utandningsprov lämnas.

AlkoLarm är en helhetslösning som innehåller en GPS-spårare från SweTrack Electronics AB för att möjliggöra tillförlitlig positionering och dataöverföring. Samtliga hårdvaruprodukter från SweTrack levereras med ett års begränsad fabriksgaranti. På denna sida finner du information om vad som omfattas av garantin, vilka rättigheter du som kund har vid reklamation samt hur du går tillväga för att reklamera en defekt vara.

Denna sida behandlar endast garantivillkoren för GPS-spåraren i AlkoLarm-lösningen. Om du vill ha information om garantivillkor för övriga produkter från Dignita, exempelvis alkolåset AL-100, vänligen klicka här.

Fullständig information om SweTracks garanti- och reklamationsvillkor

Vad täcks av fabriksgarantin?
Fabriksgarantin omfattar hårdvaruprodukterna från SweTrack, inklusive GPS-spåraren i AlkoLarm-paketet, och gäller i tre år från inköpsdatum. Du ska på begäran kunna styrka inköpsdatumet genom uppvisande av köpebevis, till exempel kontantkvitto eller faktura.

Fabriksgarantin innebär att fel som kan härledas till produktionsfel åtgärdas utan extra kostnad för din del. Detta kan exempelvis vara att produkten plötsligt inte startar, eller att den upphör att fungera på något annat sätt utan att yttre åverkan kan påvisas. Fabriksgarantin omfattar inte fel som kan härledas till yttre åverkan, exempelvis kraftigt våld, eller felaktig hantering såsom ej korrekt utförd installation eller otillåten modifikation av mjukvaran i enheten. SweTrack lämnar samma garantivillkor till alla, oavsett om du är privatkund eller företagare.

Hur åtgärdas felet på produkten?
Vi försöker alltid i möjligaste mån att reparera produkten om ett fabrikationsfel kan konstateras. Om reparation ej är möjlig, kommer du i möjligaste mån att ersättas med en ny produkt av samma modell. Om den produkt du köpt ej längre är tillgänglig, exempelvis på grund av att produkten inte längre produceras, kommer du i möjligaste mån att ersättas med en ny produkt av annan modell med likvärdig funktionalitet. Om det ej är möjligt att ersätta produkten med någon annan produkt, eller om du avböjer ett utbyte mot en likvärdig produkt, kommer inköpsbeloppet att återbetalas till dig.

Hur går jag tillväga för att anmäla ett garantiärende?
Kontakta återförsäljaren av AlkoLarm-paketet för vidare vägledning i ett eventuellt garantiärende.

Vad är reklamationsrätt, och vad är det för skillnad på reklamationsrätt och garanti?
Ofta förväxlas garanti och reklamationsrätt. Här försöker vi reda ut skillnaden på dessa två, och förklara vilka rättigheter och skyldigheter du som privatkonsument har vid reklamation. Till att börja med så är garanti inte något som regleras av lag, utan något som en säljare av en produkt på frivillig basis kan lämna. Vi på SweTrack lämnar alltid ett års hårdvarugaranti på alla våra produkter, oavsett om du är privatkund eller företagare. Du som är privatperson har, utöver garantin, även en treårig reklamationsrätt som är reglerad av svensk lagstiftning.

Du som privatperson har rätt att reklamera, det vill säga klaga på, en vara du köpt i tre år efter att du mottagit varan. Lagstiftningen anger dock att reklamation ska ske inom skälig tid från det att ett fel på varan upptäckts. Ofta anses skälig tid innebära cirka två månader. Under de första sex månaderna så är det säljarens ansvar att bevisa att felet inte fanns ursprungligen, och om säljaren inte kan bevisa detta så anses varan vara felaktig. Efter sex månader är det dock hos köparen som bevisbördan ligger. Detta innebär att du som köpare behöver påvisa att felet fanns från början.

Om varan är felaktig, så har du enligt konsumentköplagen rätt till något av följande:
- att felet rättas till
- omleverans, det vill säga att du får en ny produkt
- prisavdrag, det vill säga att du behåller produkten mot kompensation
- få ersättning för reparation som sker av annan aktör
- häva köpet och få köpeskillingen återbetald
- hålla inne betalning
- få skadestånd

Du kan inte kombinera flera av ovanstående alternativ. För att reklamera en vara ska du i första hand vända dig till den aktör du köpt produkten av från början. Observera att reklamationsrätten, till skillnad från garantin, ej är knuten till själva produkten utan är knuten till den ursprungliga köparen av produkten. Detta innebär med andra ord att om du köpt en vara i andra hand, så har du ingen rätt att reklamera denna vara eftersom reklamationsrätten är knuten till ursprungsköparen. Du ska på begäran kunna styrka ditt köp med kopia av köpebevis, till exempel kontantkvitto eller faktura.

Hur hanterar ni mina personuppgifter när jag använder er mjukvara?
Du finner information om hur dina personuppgifter hanteras här.

Har du fler frågor?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!