Sikkerhetspolicy for
AlkoLarm

Hei! Så bra du fant fram her.

AlkoLarm er en GPS basert digitaliseringsløsning for din alkolås, som gjør det mulig for deg å få alarm ved positive utåndingsprøver i realtid via din smarttelefon eller datamaskin. AlkoLarm fungerer gjennom en GPS enhet som registrerer tidspunkt for utåndingsprøven, samt hvor kjøretøyet befant seg geografisk når utåndingsprøven ble gjort. Det er het naturlig at du har spørsmål rundt hvordan vi håndterer de data som samles når du bruker AlkoLarm, og derfor vil vi forklare hvordan dine persondata og GPS senderens posisjonsdata håndteres i våre system.

Denne Sikkerhetspolicyen gjeller for alla hardware og Software i AlkoLarm pakken.

Vårt løfte til deg

Din informasjon er kryptert

All informasjon om deg, som brukernavn, enheter og posisjoner, er beskyttet i vår sikre database. Alle passord er helt kryptert og kan ikke tilbake hentes om det glemmes eller mistes.

Ingen personopplysninger samles inn fra din telefon

Det eneste vår mobil-app samler inn fra din telefon, etter en manuell godkjenning i appen, er telefonens nåværende posisjon, for å kunne vise hvor du befinner deg i forhold til den siste registrerte posisjonen for dine kjøretøy. Denne posisjonen lagres ikke i våre systemer og forlater aldri din telefon, men brukes kun lokalt i din telefon midlertidig når appen er åpen. Vi samler aldri inn noen annen informasjon om deg, som kontakter, sms eller telefonlister.

Ingen informasjon selges videre

Vi gir aldri ut informasjon om våre brukere eller hvordan de bruker våre produkter til noen tredje part!

Fullstendig sikkerhetspolicy

Sikkerhetsinformasjon for mobil-appen
Dette avsnittet i sikkerhetspolicyen vedrører mobil-appen for AlkoLarm. Når appen brukes, ber appen om tillatelse til å finne din mobiltelefon ved hjelp av GPS. Denne funksjonen brukes til å visuelt vise hvor du er i forhold til den siste registrerte posisjonen for respektive kjøretøy. Mobilens nåværende posisjon lagers ikke på noen servere som eies av Dignita eller SweTrack Electronics AB, eller overføres til tredjepart. Posisjonen samles kun lokalt i din egen telefon for å forbedre brukeropplevelsen når du bruker appen. Ingen annen informasjon som f.eks anropslogger, tekstmeldinger, kontaktinformasjon eller installerte apper samles fra telefonen når du bruker våre applikasjoner.Sikkerhetsinformasjon om posisjonshistorikk og nåværende posisjon
Dette avsnittet i sikkerhetspolicyen vedrører all Software i AlkoLarm løsningen. Når du bruker AlkoLarm kommer GPS enheten til å registrere kjøretøyets nåværende posisjon når en positiv utåndingsprøve detekteres. Denne posisjonen sendes til en kryptert databaseserver sammen med informasjon om hvilket kjøretøy AlkoLarm enheten er montert i. Databaseserveren eies og administreres av SweTrack Electronics AB. Vår mobil-app og våre webtjenester henter så posisjonsinformasjonen fra databaseserverne og viser den for deg, i appen eller på webtjenesten, markert på et kart. Historiske posisjoner lagres i databasen, slik at du skal kunne ta ut historikk på hvor kjøretøyet har befunnet seg ved eventuelle tidligere positive utåndingsprøver. Våre servere og MySQL-databaser er godt beskyttet og viktig informasjon er kryptert, det er ikke mulig for tredjepart å komme til databasene og/eller servere for å hente ut informasjon om hvordan du har brukt ditt produkt. Merk at AlkoLarm enheten kun gir sin posisjon når en positiv utåndingsprøve er gitt av kjøretøyets sjåfør. Det er ikke mulig å se noen annen posisjonsdata enn denne, ettersom AlkoLarm enhetens GPS sender kun aktiveres når alkolåsen detekterer alkohol i utåndingsprøven. SweTrack Electronics AB eller Dignita gir heller aldri videre noen informasjon om ditt kjøretøys posisjoner, verken aktuelle eller historiske til tredjepart. GPS senderen lagrer ikke noen posisjonshistorikk lokalt, men all informasjon om aktuell posisjon lagres kun midlertidig i arbeidsminne for å videre sende til brukeren. Det er ikke mulig for tredjepart å lese rett fra enheten hvordan den er brukt.

Sikkerhetsinformasjon om brukernavn og passord
Dette avsnittet i sikkerhetspolicyen vedrører all Software i AlkoLarm systemet. Når du bruker en av våre software tjenester har du en personlig konto som er knyttet til din/dine Alkolarm enhet/enheter. Kontoen beskyttes ved hjelp av et passord du lager selv når du oppretter kontoen. Vi anbefaler at du bruker et sterkt passord som inneholder både STORE og små bokstaver, siffer og spesialtegn som f.eks. utropstegn, spørsmålstegn og punktum. Passordet lagres i kryptert form i vår database. Det er ikke mulig for Dignita, SweTrack Electronics AB eller noen tredjepart å se hvilket passord du bruker på kontoen hos oss, vi vil oppfordre deg til å aldri dele din innloggingsinformasjon med noen, samt bytte passord ofte.

Når du lager kontoen i appen så har du mulighet å fylle inn fornavn og etternavn, samt telefonnummer. Å oppgi denne informasjonen er helt frivillig og informasjonen brukes kun til å skape en mer personlig brukeropplevelse i appen. Denne informasjonen, om du velger å oppgi den, er kryptert og gis aldri videre til tredjepart.

Si opp Brukerkonto
Det finnes pr dags dato ingen funksjon i vår software for å slette registrert konto. Om du ønsker å slette din konto og all informasjon som i våre databaser er knyttet til din konto, vennligst ta kontakt med oss så hjelper vi deg med dette.

Har du flere spørsmål?

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg!