Sekretesspolicy för
AlkoLarm

Hej! Vad kul att du hittat hit.

AlkoLarm är en GPS-baserad digitaliseringslösning för ditt alkolås, som gör det möjligt för dig att få larm om positiva utandningsprov i realtid via din smartphone eller dator. AlkoLarm fungerar genom en GPS-enhet som registrerar tid för utandningsprovet samt var fordonet befann sig rent geografiskt när utandningsprovet lämnades. Det är helt naturligt att du har frågor kring hur vi hanterar den data som samlas in när du använder AlkoLarm, och därför vill vi här berätta hur dina personuppgifter och GPS-spårarens positionsdata hanteras av våra system.

Denna sekretesspolicy gäller för all hårdvara och mjukvara i AlkoLarm-paketet.

Vårt löfte till dig

Din information är krypterad

All information om dig, såsom användarnamn, enheter och positioner, är skyddade i vår säkra databas. Alla lösenord är även helt krypterade och kan inte återfås vid borttappning.

Inga personuppgifter samlas in från din telefon

Det enda vår mobilapp samlar in från din telefon, efter manuellt godkännande i applikationen, är telefonens nuvarande position, för att kunna visa var du befinner dig i förhållande till den senast registrerade positionen för ditt/dina fordon. Denna position lagras inte i våra system och lämnar aldrig din telefon, utan används endast lokalt i din telefon tillfälligt när du har appen uppe. Vi samlar aldrig in någon annan information om dig, såsom kontakter, sms eller telefonlistor.

Ingen information säljs vidare

Vi lämnar aldrig ut information om våra användare eller hur de använder våra produkter till någon tredje part!

Fullständig sekretesspolicy

Sekretessinformation för mobilappen
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör mobilappen för AlkoLarm.

När du använder appen så begär appen tillstånd att lokalisera din mobiltelefon med hjälp av GPS. Denna funktion används för att visuellt kunna visa var du befinner dig i förhållande till den senaste registrerade positionen för respektive fordon. Din mobiltelefons nuvarande position lagras inte på några servrar som ägs av Dignita eller SweTrack Electronics AB och lämnas inte heller vidare till tredje part. Positionen samlas endast in lokalt i den egen telefon i syfte att förbättra användarupplevelsen när du använder appen. Ingen annan information - såsom dina samtalsloggar, sms, kontaktuppgifter eller installerade appar - samlas in från din telefon när du använder våra applikationer.

Sekretessinformation om positionshistorik och aktuell position
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör samtlig mjukvara i AlkoLarm-lösningen. När du använder AlkoLarm så kommer GPS-spåraren att registrera fordonets nuvarande position då ett positivt utandningsprov detekteras. Denna position skickas sedan till en krypterad databasserver tillsammans med information om vilket fordon AlkoLarm-enheten är monterad i. Databasservern ägs och administreras av SweTrack Electronics AB. Vår mobilapp och våra webbtjänster hämtar sedan positionsinformationen från databasservern och visar den för dig, i appen eller på webbtjänsten, utritad på en karta. Historiska positioner lagras även i databasen, så att du ska kunna begära ut historik på var fordonet befunnit sig vid eventuella tidigare positiva utandningsprov. Våra servrar och MySQL-databaser är starkt skyddade och viktig infromation är krypterade och det är inte möjligt för tredje part att komma åt databaserna och/eller servrarna och ta reda på information om hur du använt din produkt. Observera att AlkoLarm-enheten endast fastställer sin aktuella position då ett positivt utandingsprov lämnas av fordonets förare. Det är inte möjligt att se någon annan positionsdata än just denna, eftersom AlkoLarm-enhetens GPS-sändare endast aktiveras då alkolåset detekterar alkohol i utandningsprovet. SweTrack Electronics AB eller Dignita lämnar heller aldrig vidare någon information om ditt fordons positioner, varken aktuella eller historiska, till tredje part. GPS-sändaren lagrar inte någon positionshistorik lokalt, utan all information om aktuell position lagras endast tillfälligt i enhetens arbetsminne för vidare utskick till användaren. Det är inte möjligt för tredje part att direkt från enheten avläsa hur den använts.

Sekretessinformation om användarnamn och lösenord
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör samtlig mjukvara i AlkoLarm-systemet. När du använder en av våra mjukvarutjänster har du ett personligt konto som är knutet till din(a) AlkoLarm-enhet(er). Kontot skyddas med hjälp av ett lösenord som du själv väljer när du skapar kontot. Vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord som innehåller både STORA och små bokstäver, siffror och specialtecken såsom utropstecken, frågetecken och punkter. Lösenorden lagras i krypterad form i vår databas. Det är inte möjligt för Dignita, SweTrack Electronics AB eller någon tredje part att se vilket lösenord du använder till ditt konto hos oss. Vi vill uppmana dig att aldrig dela med dig av dina användaruppgifter till någon annan, samt att byta lösenord frekvent.

När du skapar kontot i appen så har du möjlighet att fylla i förnamn och efternamn, samt telefonnummer. Att uppge denna information är helt frivilligt och informationen används endast för att skapa en mer personlig användarupplevelse i appen. Denna information, om du väljer att uppge den, är krypterad och lämnas aldrig vidare till tredje part.

Avslutande av användarkonto
Det finns i dagsläget inte någon funktion i vår mjukvara för att radera ett registrerat konto. Om du önskar radera ditt konto och all information som i våra databaser finns knutet till ditt konto, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Har du fler frågor?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!